Mediaserver

Mediaserver slouží k odbavení videí, obrázků, event. kamer pomocí speciálního HW, který umožňuje odbavovat obsah pomocí ovládací konzole a seriové linky ze vzdáleného místa. Typicky jdo o VJ řešení videoprojekce na LED obrazovkách a projekčních plátnech.