Instalační ozvučení:

  • Vypracování akustické studie předmětného prostoru 
  • Návrh technického řešení ozvučení
  • Vypracování projektu elektroakustického řešení
  • Zajištění projektu silové části
  • Dodání a montáž komponent
  • Revize 
  • Zaškolení obsluhy